Tin Tổng công ty - 14/04/2021

Tổng công ty tổ chức Lớp huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động năm 2021

Thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) số 84/2015/QH13 và Kế hoạch ATVSLĐ năm 2021 của Tổng công ty, ngày 14/4/2021, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 07/04/2021

HUD đã cơ bản hoàn thành nộp tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị mới Vân Canh

Khu đô thị mới Vân Canh, huyện Hoài Đức được UBND tỉnh Hà Tây giao HUD làm chủ đầu tư năm 2008. Sau khi có quyết định giao đất, Tổng công ty HUD đã triển khai đầu tư xây dựng dự án...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 16/03/2021

Đẩy nhanh hoàn thiện HTKT và các dự án thành phần tại Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2

Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh II, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội là một trong những dự án trọng điểm được Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) ưu tiên tập...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 11/03/2021

Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị Phổ biến Pháp luật Xây dựng năm 2020 và các quy định mới về đầu tư...

Ngày 10/03/2021, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Xây dựng năm 2020 và các quy định mới về quản lý đầu tư, xây dựng với sự tham...

Xem thêm