Tin Tổng công ty - 29/09/2020

Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Để chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện Luật D...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 03/09/2020

Bộ Xây dựng tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD

Thực hiện công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), ngày 03/9/2020, tại trụ sở Tổng công ty, ông Nguyễn Văn Sinh – Ủ...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 26/08/2020

Tổng công ty HUD làm việc với lãnh đạo Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng về đầu tư, phát triển dự án mới

Với mong muốn tiếp tục tham gia, đóng góp vào quá trình phát triển đô thị của tỉnh Lâm Đồng, thực hiện chiến lược phát triển dự án của Tổng công ty HUD trong giai đoạn tới, ngày 25...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 19/08/2020

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ BÀN GIAO ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ NAM AN KHÁNH PHẦN...

Ngày 18/8/2020, tại Hà Nội, UBND Huyện Hoài Đức chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội và Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức Hội nghị công bố...

Xem thêm