Tin Công ty thành viên - 29/10/2020

Công ty CP Đầu tư Tam Đảo: Duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập và quyền lợi của người lao động

Ngày 28/10/2020, tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Công đoàn Công ty CP Đầu tư Tam Đảo đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, sơ kết 9 tháng năm 2020 và tổ chức Lễ kết nạp...

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 10/06/2020

Công ty VINA.UIC trúng thầu dự án do THE WORLD BANK tài trợ

Sau khi tham gia đầu thầu thành công qua mạng, ngày 3/6/2020, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam (VINA UIC) – đơn vị thành viên của Tổng công ty HUD và Học...

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 06/06/2020

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư Tam Đảo tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

Được sự đồng ý của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), ngày 3/6/2020, tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Tam Đảo đã tổ chức Đại hội...

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 01/06/2020

Các Công ty thành viên HUD tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

* Ngày 26/5/2020, tại Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4 (Công ty HUD4) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xem thêm
Tin Công ty thành viên - 23/05/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của một số Công ty thành viên HUD

Sau một thời gian phải tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, các Công ty thành viên của Tổng công ty HUD đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy đị...

Xem thêm